Drodzy klienci, pomimo pandemii COVID-19 pracujemy normalnie i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Kocioł 5 klasy z podajnikiem ślimakowym

Kocioł jest w pełni zautomatyzowanym i nowoczesnym urządzeniem, niewymagającym stałego nadzoru. Z zasobnika umiejscowionego obok kotła, odbywa się automatyczny transport paliwa przy pomocy stalowego podajnika ślimakowego wyposażonego w motoreduktor hipoidalny.

Piec przeznaczony jest do spalania węgla w postaci groszku o granulacji 5-25mm, paliwo spalane jest w retortowym palniku z udziałem wentylatora nadmuchowego. Kocioł z podajnikiem retortowym dzięki specjalnym rozwiązaniom pozwala na uzyskanie bezdymnego spalania, niskiej emisji i sprawności co najmniej 89,9 %. Zaawansowany sterownik kontroluje temperaturę wody w kotle grzewczym i kieruje pracą podajnika, dmuchawy oraz pracą siłownika zaworu mieszającego (opcja).

Obsługa kotła ogranicza się do uzupełniania paliwa i do usunięcia popiołu raz na kilka dni. W praktyce kocioł może pracować bez zatrzymywania przez cały sezon grzewczy.

Istotną zaletą kotła jest konstrukcja wymiennika, która pozwala na uzyskanie wyniku w klasie 5 według normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez „Zakład Badań Urządzeń  Energetycznych CUE”. Kocioł 5 klasy PAWLAK spełnia wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń, określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Parametry techniczne kotła

ParametryJedn.Wielkość kotła
Moc nominalna kW 19 23
Moc minimalna kW 5,6 7,5
Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,5 3
Wielkość powierzchni ogrzewanej m2 do 200 do 250
Pojemność zbiornika paliwa kg 160 160
Sprawność cieplna % >89,9
Maksymalna temperatura wody 0C 90
Minimalna temp. powrotu i zasilania 0C 60/70
Ciśnienie robocze max bar 1,5
Ciśnienie próbne bar 4,0
Wymagany ciąg spalin Pa 26 28
Orientacyjne wymiary komina min. wysokość m 7 7
min. przekrój cm2 160 160
Masa kotła/zestawu kg 470 530
Pojemność wodna dm2 100 115
Wymiary podstawowe A mm 1150 1300
B mm 950 1150
C mm 670 860
D mm 580 580
E mm 1230 1230
F mm 750 750
G mm 950 950Paliwo
Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 31.1, uziarnienie 5-25mm, udział podziarna <10%,  RJ<10, temp. miękn.  popiołu > 1150 C, wilgotność <15%, zawartość popiołu <10%, wartość opałowa 26MJ/kg, siarka <0,6%

Uwaga!
Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana jest dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=80 W/m''

Opcje wykonania kotła

Podajnik paliwa z przekładną hipoidalną

Najnowszej generacji  stalowy podajnik retortowy we współpracy ze zbiornikiem na paliwo stałe, sterownikiem mikroprocesorowym oraz wentylatorem nadmuchowym, tworzy automatyczny zespół podający kotła CO.

Zamontowany w podajniku motoreduktor hipoidalny i energooszczędny silnik o mocy 0,03kW zapewnia niski pobór prądu, bezwibracyjną pracę, niski poziom hałasu, a także nieznaczne nagrzewanie się.

Systemy zabezpieczające, przy zablokowaniu podajnika wyłączają motoreduktor i wentylator, zapobiegając przeciążeniu motoreduktora i cofaniu płomienia oraz  przepełnieniu kotła paliwem przy awarii sterownika.

Rozwiązania zastosowane w kotłach PAWLAK 5-klasy zwiększają w dość znaczący sposób komfort użytkowania pieca w porównaniu do rozwiązań z przekładniami ślimakowymi.


Co to jest Ecodesign?

Oferowane kotły, zaprojektowane zostały zgodnie z wymaganiami ECODESIGN. Dzięki poszanowaniu energii i paliwa w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektowania produktów związanych z energią. Wymusza ona na producentach projektowanie urządzeń ekologicznych, wysoce wydajnych, spełniających najwyższe parametry jakościowe.

Sterownik Iryd RTZ PID (standard)

IRYD RTZ Pid Fuzzy Logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO . Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora.

Regulator steruje w sposób ciągły pracą dmuchawy dobierając do danej prędkości dmuchawy odpowiednią ilość opału. Ponadto wersja ta wyposażona jest w dodatkowy algorytm PID wpływający na temperaturę spalin, regulujący moc kotła tak, aby wartość temperatury spalin nie przekraczała maksymalnej zadanej przez użytkownika. Te nowoczesne algorytmy sterowania, pozwalają zaoszczędzić na ilości spalanego opału, a co za tym idzie, mają korzystny wpływ na środowisko naturalne. 


Nowoczesne algorytmy sterowania pozwalają zaoszczędzić na ilości
spalanego opału, sprawiając że ogrzewanie piecem c.o. jest jeszcze bardziej ekonomiczne.

Najważniejsze cechy sterownika:

 • FUZZY LOGIC - płynne sterowanie obrotami
  dmuchawy
 • sterowanie pompą obiegową CO
 • sterowanie pompą ładującą zasobnik CWU
 • sterowanie drugim obiegiem grzewczym -
  pompą mieszacza lub pompą instalacji podłogowej
 • sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego
 • sterowanie pompą cyrkulacyjną, która może być
  używana w obiegu cyrkulacji CWU lub cyrkulacji CO
 • obsługa dwóch PILOTÓW lub termostatów pokojowych
 • sterowanie tygodniowe obiegu CO, mieszacza, CWU,  cyrkulacji CWU
 • tryby pracy ZIMA, LATO, PRIORYTET CWU,
  BRAK CWU
 • 5 zestawów programowalnych parametrów regulatora
 • dodatkowy algorytm PID monitorujący temperaturę spalin
 • funkcja anty-zamarzania poniżej 5°C
 • funkcja anty-stop zapobiegająca zastaniu pompPANEL POKOJOWY Pilot G (opcja)

PILOT G podłączony do regulatora kotła C.O z podajnikiem paliwaumożliwia podgląd i zmianę temperatury kotła lub mierzy i stabilizujetemperaturę w miejscu zainstalowania, wyświetla stany dmuchawy, pompy obiegu, pompy ładującej zasobnik C.W.U., podajnika.

Najważniejsze cechy panelu:

 • dedykowany do sterownika IRYD RTZ-PID i TYTANIC
 • prosta obsługa - komfort dla użytkownika
 • przewód przyłączeniowy w zestawie
 • gwarancja 24 misiące