Kocioł miałowy całodobowy - uniwersalny

Kotły wodne przystosowane do górnego lub dolnego spalania paliw: miału, węgla kamiennego i drewna. Wyposażone są w mikroprocesorowy regulator temperatury oraz wentylator nadmuchowy, który utrzymuje temperaturę w kotle na żądanym poziomie. Jednorazowy zasyp paliwa przeciętnie starcza na całą dobę. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi.

Kotły charakteryzują się nowoczesną konstrukcją, wysoką wydajnością i sprawnością energetyczną, sięgającą 80%.

Oznaczone są symbolem CE, to znaczy, że spełniają wymagania dyrektyw UE.

Nasze kotły są wykonane z najwyższej jakości materiałów.

Są funkcjonalne i estetyczne.

ParametryJedn.Wielkość kotła
Moc nominalna kW 15 20 25 35 50 60 75 125 250 350
Średnia moc eksp. w sys. całodobowym kW 6 9 12 19 25 31 37 62 125 175
Powierzchnia grzewcza kotła m2 2 2,5 3 4 5 6 7,5 12,5 21 30
Wielkość pow. ogrzewanej w sys. całodobowym m2 do 100 do 120 100-150 150-200 200-250 250-300 300-380 530-630 1000-1300 1600-1900
Stałopalność ok./przy mocy nominalnej h 24/8
Sprawność cieplna % 80 80 81 81 81 82 85 85 85 85
Maksymalna temperatura wody 0C 90
Ciśnienie robocze max bar 1,5 2,5
Ciśnienie próbne bar 4,0
Wymagany ciąg spalin Pa 20-25 45-50
Wymagana wysokość komina m 5 5 6 8 8 10 10 12 14 15
Wymagany przekrój otworu komina cm2 220 220 230 270 350 390 475 730 1330 1800
Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32,1 kl.25/12 wg PN-82/9-97001-3
Średnica króćca zasilania i powrotu ϕ mm 60,3x5 76,1x5 88,9x4,5 114,3x4,5 139,7x4,5
wymiary przekroju czopucha mm 160 160 160 180 180 180 200 260 350 400
Pobór mocy wentylatora 230V W 80 80 80 80 80 80 2x80 370 550 550
Jadnorazowy zasyp paliw kg 35 45 55 65 84 100 130 195 430 725
Masa kotła kg 240 296 365 420 500 555 670 1400 2150 3220
Pojemność wodna dm3 90 102 125 148 182 210 245 530 650 930
Wymiary podstawowe Długość wymiennika mm 560 610 720 640 720 778 828 1552 1812 2098
całkowita z czop. mm 730 770 760 800 760 1200 1250 2380 2460 2850
Szerokość wymiennika mm 510 540 580 580 630 628 778 872 1164 1526
całkowita mm 570 570 600 600 660 690 850 952 1284 1646
Wysokość wymiennika mm 1180 1180 1230 1350 1500 1500 1685 1466 1650 1780
całkowita mm 1350 1350 1400 1550 1550 1700 1920 1550 1755 1885