Bufor ciepła do instalacji c.o. 500 l


Zbiorniki buforowe - Wygoda połączona z funkcjonalnością


Bufory ciepła są niezbędnym elementem systemów grzewczych z pompą ciepła, a także niezwykle oszczędnym rozwiązaniem przy współpracy z kotłami na paliwa stałe.

Cechy buforów ciepła Kornel Pawlak:
 • Stalowa konstrukcja z dodatkową izolacją termiczną
 • Produkty dostępne od ręki
 • Pojemność od 200 do 500l
 • 5 lat gwarancji
 • Zewnętrzna, antykorozyjna powłoka lakiernicza
 • Maksymalne ciśnienie pracy: 3 bary
 • Możliwość montażu grzałki

   Dogodne raty

Parametry bufora 500 l


Parametry
Pojamność 500 l
Max. ciśnienie robocze 3 bar
Max. temperatura 95ºC
Grzałka elektryczna możliwość montażu
Klasa energetyczna C
Masa 160 kg
Wysokość 185 cm
Średnica 71 cm


Instalacja c.o. z buforem ciepła


Bufor to zbiornik podłączony w systemie grzewczym, którego zadanie to zwiększenie pojemności wodnej instalacji i jej zmagazynowanie do późniejszego wykorzystania. Podłączony do instalacji centralnego ogrzewania bufor, po nagrzaniu rozładowuje ciepło wody do odbiorników ciepła, takich jak grzejniki bądź ogrzewanie podłogowe.

Kocioł, pracując w układzie z buforem ciepła, nagrzewa bufor do wysokich temperatur, rzędu 80-90OC. Ze względu na większą ilość wody w układzie, trwa to więcej czasu, niż gdy układ pracuje bez bufora, ale pozwala zakumulować dużo czynnika, od razu gotowego do długotrwałej dystrybucji w obiegu grzewczym.

Po podgrzaniu bufora do temperatury zadanej, kocioł kończy pracę, wznawiając ją wtedy gdy temperatura w zbiorniku buforowym spadnie, czyli zgromadzona energia cieplna zostanie wykorzystana.

Ponieważ czynnik w buforze magazynowany jest w systemie warstwowym, nie ma potrzeby czekania na uruchomienie instalacji do momentu pełnego wygrzania bufora.

Bufor ciepła kształtem przypomina, większy pionowy zbiornik ciepłej wody.

Bufor spełnia w systemie grzewczym kilka bardzo istotnych funkcji:


 • Magazynuje nadwyżki ciepła w dłuższym okresie
 • Przy wyposażeniu bufora ciepła w wężownicę, może on pracować jako wymiennik ciepła co umożliwia łączenie ze sobą różnych źródeł ciepła.

Zalety bufora ciepła:


 • Eliminacja problemu przegrzewania się kotła przy zbyt małym odbiorze ciepła
 • Nagrzany bufor może oddawać ciepło przez długi okres czasu
 • Podnosi sprawność energetyczną układu gdyż kotły na paliwa stałe pracują z największą efektywnością podczas pracy z pełną mocą. Praca z pełną mocą, zapewnia także stabilne warunki spalania.
 • Zmniejsza ilość pracy z przy obsłudze kotła (rzadsze rozpalanie i czyszczenie)

Kiedy warto zastosować bufor ciepła?


 • W przypadku instalacji z kotłem zasypowym 5 klasy
 • W przypadku instalacji z przewymiarowanym kotłem c.o.
 • W przypadku ogrzewania podłogowego

Funkcje dodatkowe bufora ciepła:


 • Może służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
 • Jako wymiennik ciepła współpracujący z różnymi źródłami energii (np. kotłem, kominkiem z płaszczem wodnym, instalacją solarną)